Wie zijn wij

Harmonie Wilhelmina is een bloeiende muziekvereniging uit Den Dungen en Maaskantje. We hebben ongeveer 120 leden, verspreid over drie blaasorkesten en twee slagwerkgroepen. Jong en oud spelen dwars door elkaar heen en dat zorgt voor een mooie sfeer. De vereniging is zeer actief en organiseert door het jaar heen verschillende optredens op allerlei locaties in het dorp. Het groot Harmonieorkest heeft hotel en café-restaurant Boer Goossens als thuisbasis. De andere blaasorkesten en beide slagwerkgroepen repeteren in gemeenschapshuis Litserborg, in het hart van Den Dungen.

Onze harmonie is medeoprichter van muziekschool Médèz, samen met de andere muziekverenigingen uit de gemeente Sint-Michielsgestel. Veel van onze leden volgen hun individuele lessen bij deze muziekschool. De meeste slagwerkers hebben les bij Beat It Muziekeducatie.
In onze statuten is ons missie vastgelegd: we willen onze leden graag muzikaal vormen en de belangstelling voor (harmonie-)muziek in onze dorpsgemeenschap bevorderen. En dat lukt ons heel aardig, al zeggen we het zelf…
De harmonie heeft verschillende permanente en tijdelijke commissies; daarop draait onze vereniging. Dat alles wordt gecoördineerd door een zeskoppig bestuur:

Bestuursleden

Vacature
Voorzitter


Sander Vissers
Secretaris

Jeugdcommissie
Coördinator datalekken

Ralph van Lankveld
Penningmeester


Bart de Jong
Bestuurslid
Beleidszaken
Jeugdcommissie
Jubileumcommissie
Mats van der Pol
Bestuurslid

Slagwerkgroepen
Website / APP

Rianne de Bie
Bestuurslid

Tussenpersoon orkestmanagers