Oudijzer

Dit jaar heeft Harmonie Wilhelmina haar 100-jarigejubileum gevierd. Met als absoluut hoogtepunt het feestweekend in deJacobahallen, eind april. Allemaal gratis toegankelijk, en dat kon mede doorhet oud ijzer dat wij van u kregen. Om ook in de toekomst mooie dingen voor hetdorp te kunnen doen gaan wij door met de inzameling daarvan!

Aanmelden kan telefonisch via 06-49378447, per e-mail via oudijzer@wilhelminadendungen.nlof via onze website www.wilhelminadendungen.nl/oudijzer.

Met het oud ijzer dat wij ophalen houden wij onze vereniging financieel gezond énkunnen we extra activiteiten voor jong en oud organiseren. Met de organisatievan ons jubileum hebben we gemerkt wat er allemaal mogelijk is in ons dorp endat smaakt naar meer!