Overlijden Antoon Schuurmans

Zaterdag 8 oktober is na een kort ziekbed op 81-Jarige leeftijd Antoon Schuurmans overleden. Bij onze harmonie beter bekend als Toontje, die al 27 jaar zeer betrokken was op velerlei gebied zoals: bestuurslid, beheer instrumentaria, nestor van het leerling orkest en initiatiefnemer van het seniorenorkest, die zelf saxofoon speelde. Menig ritje werd er naar Kerkdriel gedaan voor reparatie of halen van rietjes. Wij wensen Rina en de rest van zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Terug naar homepage

Harmonie Wilhelmina Den Dungen

© Mats van der Pol 2023