Leerlingen orkest

Het Leerlingenorkest heeft ongeveer 25 leden en staat onder leiding van dirigent Paul van Trooyen, die een team vormt met orkestmanagers Wendy van Nistelrooij en Nienke Maurix. Er wordt gerepeteerd op donderdag van 19.00 tot 20.30 uur in gemeenschapshuis Litserborg. Het orkest wordt bij hun repetities ondersteund door enkele ervaren muzikanten uit het Harmonieorkest.

Regelmatig verzorgt het Leerlingenorkest optredens waarbij iedereen van harte welkom is. Menig evenement in het dorp wordt muzikaal omlijst door het Leerlingenorkest. Zoals bijvoorbeeld de open dag van de Litserborg of een slotuitvoering van de jaarlijkse kennismakingslessen met muziek op de basisscholen. Soms worden ook optredens samen met het Harmonieorkest gegeven.

Repetitie

Donderdag

19.00 – 20.30

De Litserborg

Meer weten?

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op secretaris@wilhelminadendungen.nl

© Mats van der Pol 2023