Contact

Meer weten over de harmonie? Stuur dan een mailtje aan onze secretaris of aan onze voorzitter.

Bellen kan natuurlijk ook: 06-106 828 05, dan krijg je onze secretaris Sander Vissers aan de lijn.

Ben je al zo enthousiast dat je lid wilt worden? Klik hier voor een aanmeldingsformulier in pdf formaat.

Volg ons ook op Facebook

Bestuursleden

Vacature
Voorzitter


Sander Vissers
Secretaris

Jeugdcommissie
Coördinator datalekken

Ralph van Lankveld
Penningmeester


Bart de Jong
Bestuurslid
Beleidszaken
Jeugdcommissie
Jubileumcommissie
Mats van der Pol
Bestuurslid

Slagwerkgroepen
Website / APP

Rianne de Bie
Bestuurslid

Tussenpersoon orkestmanagers