Commissies en ondersteuning

Harmonie Wilhelmina is meer dan alleen een lokale muziekvereniging voor jong en oud. We zijn ook zeer actief en betrokken bij onze vereniging. Zo telt Wilhelmina Den Dungen wel 13 (!) commissies en werkgroepen (ondersteuning). Dat is dus náást ons bestuur, de coördinatie- & orkestmanagementteams en de vele vrijwilligers (voor vaste taken en leden van de ad hoc-ondersteuningsgroep). Sommige leden hebben, bijvoorbeeld vanuit werkervaring, relevante kennis & kunde om op die manier als een echte specialist de harmonie te helpen nog beter functioneren. Andere leden hebben gewoon een ontzettend grote passie voor iets of vinden het gewoon belangrijk om iets terug te doen voor de vereniging. Zo laten we, in harmonie, de vereniging op rolletjes lopen. We lopen, respectievelijk, even kort de commissies en ondersteuningsgroepen langs.

Commissies

De commissies houden op vaste momenten (per x aantal weken, maanden, etc.) vergaderingen waarvan ook verslag wordt gedaan. Elke commissie heeft ook een voorzit(s)ter en een notulist(e).

Concertcommissie

De concertcommissie organiseert één of twee grotere concerten voor het harmonieorkest per jaar. Ze zoeken naar originele en spectaculaire concepten als een diner-, benefiet- of kinderconcert. Er moeten voor dat soort toffe projecten allerlei zaken geregeld worden. En dát is precies waar de concertcommissie om de hoek komt kijken! Dingen als begroting, locatie, afstemmen met orkestmanagers, pr, regelen van vrijwilligers, sponsoring, licht en geluid, etc.: de concertcommissie maakt het (mede) mogelijk!

Carlijn Chantal Lenneke Annemiek Johan

Benefietconcert Harmonie Wilhelmina voor KWF in Dungense kerk 2023
Foto door Ard van Uden

Muziekkeuzecommissies

De muziekkeuzecommissie is, zoals de naam al doet vermoeden, verantwoordelijk voor het kiezen van muziek. Elke afdeling heeft haar eigen mensen die het repertoire samenstellen. Bij iedere geleding wordt er zorgvuldig gekeken naar welke muziek passend is bij het betreffende optreden en die groep of dat orkest. Ook is er bij elke muziekkeuzecommissie het streven naar een gevarieerd programma.

Harmonie orkest
Chantal Dorianne Femke Fred Teun Dirigent Orkestmanagers

Slagwerkgroep
Joost Robin Dirigent Slagwerkcoördinatoren

Leerlingenorkest
Berry Nienke Wendy diverse (jeugd-)orkestleden Dirigent

Oud ijzercommissie

In 2015 is een ploeg gestart met het inzamelen van oud ijzer als voorbereiding op het 100-jarig jubileum van Harmonie Wilhelmina (in 2018). Het initiatief bleek een enorm succes, waardoor die groep besloten heeft ermee verder te gaan.

Het bijzondere aan dit collectief is dat het een samenwerkingsverband is tussen (ook niet-musicerende) leden van Wilhelmina en niet-leden. Laatstgenoemden zijn vrijwilligers die op deze manier hun steentje bij willen dragen aan de lokale harmonie. Elke woensdagochtend werkt deze ploeg van 8:00 tot 12:30 om al dat ingezamelde oud ijzer te demonteren. Dankzij de eigenaren van de goede opslaglocatie is dit natuurlijk überhaupt mogelijk. Als er veel materiaal ligt, wordt er ook de laatste zaterdag van de maand gewerkt.

Vul dit contactformulier in als je nog oud ijzer hebt liggen en het wil doneren aan onze vereniging.

Frank Hans Jac Jan Jos diverse vrijwilligers

Eten in Litserborg na dagje weg 2023, georganiseerd door jeugdcommissie
Foto door Wendy van Nistelrooij;

Jeugdcommissie

Harmonie Wilhelmina is een vereniging met leden van alle leeftijden. Om onze jongere leden extra te betrekken bij de vereniging (en wellicht nieuwe leden aan te trekken) organiseert de jeugdcommissie regelmatig uitjes voor de jeugdleden. Naast activiteiten (zoals een dagje naar de Efteling), helpt de jeugdcommissie ook bij evenementen als de kerstmarkt, verstrekken ze instrumenten aan nieuwe leden en verwerken ze nieuwe aanmeldingen (bijvoorbeeld via Sjors Sportief) voor proeflessen.

Esther Simone Wendy

Archiefcommissie

Of het nou gaat om foto’s, verslagen (van bestuurs- en ledenvergaderingen), harmonienieuws, programma’s, informatie over concoursen, uniformen (zoals harmoniepakken), stukken die de levensloop van Wilhelmina laten zien of andere zaken die het wel en wee van de vereniging weergeven. Alles wat geschikt is om gearchiveerd te worden, wordt bewaard en zorgvuldig opgeslagen door onze archiefcommissie. Regelmatig komt dit van pas. Denk maar aan beeld voor op onze Instagram & Facebook, of bijvoorbeeld oude foto’s van jubilarissen die intern worden getoond tijdens onze jubilaris-huldigingen.

Frank Johan Jolande Piet Wim

Sponsorcommissie

Er wordt met behulp van verschillende acties van alles gedaan om onze vereniging financieel gezond te (blijven) houden. We maken niet alleen grote kosten, maar hebben soms ook producten of diensten nodig. Denk daarbij aan vervoer, vergaderruimtes en een website. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de dingen die we nodig hebben als vereniging. Gelukkig draagt de sponsorcommissie een steentje bij. Zo kan Harmonie Wilhelmina ook in de toekomst nog voor haar leden, dorp en regelmatig zelfs daarbuiten iets betekenen (in het bijzonder: muziek).

Vacature 2 vrijwilligers

Ondersteuning

In tegenstelling tot de commissies, hebben de ondersteuningsgroepen niet per definitie vaste momenten om bijeen te komen. Ze dienen, zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, ter ondersteuning. Een ondersteuningsgroep kan ook één lid hebben.

Instrumentenbeheer

Harmonie Wilhelmina heeft een groot instrumentarium, met veel muziekinstrumenten die niet vanzelfsprekend zijn voor een harmonievereniging om te hebben. Denk maar aan basklarinetten, piccolo’s, cornetten en zelfs een basmarimba! Van al die instrumenten die we hebben, krijg je er één in bruikleen als je (musicerend) lid bent. Alles wat niet uitgeleend is, ligt zorgvuldig opgeslagen. Wilhelmina is heel kostbaar op haar instrumenten en we houden dan ook goed bij wie welk instrument in gebruik heeft. Verder zorgt het instrumentenbeheer ervoor dat muziekinstrumenten, waar iets aan mankeert, naar de reparateur gebracht worden. Ook hebben ze inspraak op de aanschaf van nieuwe instrumenten.

Bianca Theo

Uniformenbeheer

Tijdens concerten, buitenoptredens en evenementen willen we graag zichtbaar zijn. Letterlijk en figuurlijk. Mensen horen ons namelijk wel, maar het oog wil ook wat. Elke afdeling heeft haar eigen uniform waarmee ze zich presenteert aan de buitenwereld. Het harmonieorkest en de slagwerkgroep hebben zelfs twee uniformen. Je kan je wel voorstellen dat er ook een opslag en administratie nodig is voor al die uniformen. Dit is waar het uniformenbeheer aan te pas komt, voor zowel de harmoniepakken als de (eventueel in te leveren) concertkleding. Overigens: tijdens repetities worden de uniformen natuurlijk niet gedragen.

Erna

Vertrouwenspersonen

Zijn er zaken waar je iets over kwijt moet? Is er iets gebeurd? Met onze vrijwillige vertrouwenspersonen kunnen leden erover spreken. Uiteraard wordt alles wat je met ze bespreekt vertrouwelijk behandeld en hebben de vertrouwenspersonen een zwijgplicht.

Jos Rianne

Harmonienieuws (intern nieuwskanaal)

Voor leden van Wilhelmina wordt er elke week het harmonienieuws samengesteld en verstuurd. Je kan je wel voorstellen dat dat een heel karwei is, dus is het op zichzelf een taak. Zaken als verjaardagen, nieuwe leden, de volledige concertplanning, leuke (en soms helaas droevige) nieuwtjes die relevant zijn voor onze leden en belangrijke informatie over concerten worden zo intern bekendgemaakt.

Simone

Muziekarchief

Een van de belangrijkste onderdelen van een muziekvereniging is muziek. Muziek die eenmaal aangeschaft is en een tijdje op de lessenaar (muziekstandaard) heeft gelegen, wordt uit de map gehaald en in het archief bewaard. Op deze manier kunnen we eventueel muziek hergebruiken in de toekomst.

Berry Maria

HPH

Elk jaar vindt in de carnavalsperiode de befaamde Herremenie Party House plaats. Dat is een enorm regelwerk. Dus er is een aparte groep voor, die verantwoordelijk is voor de organisatie daarvan. Komend jaar is het overigens in een ander jasje gestoken, vanwege het 55-jarig bestaan van Krabberdonk (de carnavalsnaam van Den Dungen en Maaskantje). Het evenement – geen typisch HPH-concert dus – zal een week vóór carnaval, op 2 februari 2024, plaatsvinden.

Iris Monique

Lief en leed

It’s all in the name. Lief en leed zorgt ervoor dat er – waar nodig – bij mooie momenten (denk aan geboortes en bruiloften), maar ook bij leed (als ziekte en overlijden), een gepaste reactie komt. Het is een kwestie van maatwerk; het wisselt per situatie welke actie dus het best is. Zo wordt er bijvoorbeeld bij overlijden met de nabestaanden overlegd wat de rol van de harmonie is (bij het afscheid nemen). Harmonie Wilhelmina kan dankzij lief en leed felicitaties aanbieden en harten onder de riem steken. Naast het maken van muziek, zijn we een hechte vereniging waarin de leden er voor elkaar zijn.

Arno

Communicatieteam

Het communicatieteam onderhoudt, in samenwerking met een aantal contactpersonen, de (content op) sociale media – Facebook en Instagram: @wilhelminadendungen – en website. Incidenteel komen er andere opdrachten bij, zoals het schrijven van teksten voor bijvoorbeeld vacatures, persberichten en het ontwerpen van flyers.

Monique Teun

© Mats van der Pol 2023