Inzamelen oud ijzer

Het kabinet heeft op dinsdag, 13 oktober 2020 weer een aantal grote beslissingen genomen om het coronavirus in te dammen. Men geeft iedereen het dringende advies om de contacten zo veel mogelijk te beperken. Daarom hebben we besloten dat we dit jaar géén oud ijzer meer kopen ophalen.

U kunt uw oude metalen nog steeds opgeven via de site of via ons telefoonnummer. We houden een lijst bij en zodra het weer mogelijk is komen we het oud ijzer bij u ophalen nadat we met u en afspraak hebben gemaakt. De telefoon wordt één keer per week uitgeluisterd. Spreek duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer in en wat voor materiaal u in de aanbieding hebt.

Wij hopen dat u aan ons blijft denken. Op voorhand bedankt namens de leden van de harmonie.