Annuleren van repetities, lessen en optredens

De Corona ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels zijn de maatregelen verder aangescherpt vanuit de overheid en heeft de KNMO ook het dringende advies gegeven dat alle concoursen, concerten, muzieklessen en repetities afgelast moeten worden tot 31-03. Het bestuur heeft uiteraard besloten dit advies te volgen.

Tot deze datum zullen dus alle repetities en lessen vervallen. Specifiek voor het harmonie-orkest; het try-out concert en het ONHK vervallen ook.

In deze periode staat ook de zwerfvuilactie op de planning. Het bestuur heeft besloten dat onze vereniging niet meer zal deelnemen.

Tot slot staat voor 01-04 de ALV gepland. Het bestuur heeft tevens besloten de ALV te gaan verplaatsen. We zullen de nieuwe datum nog met jullie communiceren.

Het is uiteraard jammer van alle inspanningen die tot nu toe zijn gedaan, maar de gezondheid van eenieder staat nu voorop.